Τρίτη, 13 Νοεμβρίου 2012

Η εγκύκλιος για την διαθεσιμότητα στο Δημόσιο

Διαβάστε όλη την εγκύκλιο: Νέο θεσμικό πλαίσιο κινητικότητας των υπαλλήλων του δημόσιου τομέα-Διαθεσιμότητα και αργία - κατάργηση θέσεων ΙΔΑΧ, στο επισυναπτόμενο αρχείο.
Στην κατηγορία των υπό απόλυση υπαλλήλων βρίσκονται και όσοι έχουν μονιμοποιηθεί με το προεδρικό διάταγμα Παυλόπουλου που υπολογίζεται ότι ξεπερνούν τις 25.000 εργαζομένους. Το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης, εκτός από τον προσδιορισμό του προφίλ των «διαθεσίμων», θέτει και 3 προϋποθέσεις εκ των οποίων εάν δεν ισχύει έστω η μία δεν θα εφαρμοστεί η διάταξη. Συγκεκριμένα για να καταργηθούν οι συγκεκριμένες θέσεις θα πρέπει:
  • Ο αριθμός των υπαλλήλων της συγκεκριμένης κατηγορίας να είναι μεγαλύτερος των δέκα ανά υπηρεσία ή φορέα, ώστε να μην επηρεαστούν οι μικρές σε μέγεθος υπηρεσίες.
  • Οι υπάλληλοι προς διαθεσιμότητα να είναι λιγότεροι από το 25% του συνολικού αριθμού των τακτικών υπαλλήλων (μονίμων και ΙΔΑΧ) των διοικητικών κλάδων, ανεξαρτήτως εκπαιδευτικής βαθμίδας. Αν υπερβαίνουν το 25%, οι υπηρεσίες εξαιρούνται της εφαρμογής.
  • Οι υπάλληλοι προς διαθεσιμότητα να είναι λιγότεροι από το 10% του συνόλου του τακτικού προσωπικού που υπηρετεί στην υπηρεσία ανεξαρτήτως εκπαιδευτικής βαθμίδας, κλάδου και ειδικότητας, ώστε να μην προκύψουν προβλήματα λειτουργίας στις υπηρεσίες.
Το υπουργείο έχει δώσει εντολή μέσα σε 10 μέρες οι υπηρεσίες να καταρτίσουν τις λίστες των προς διαθεσιμότητα υπαλλήλων. Στη συνέχεια οι υπάλληλοι που θα ενταχθούν στο νέο καθεστώς θα αρχίσουν να αμείβονται με το 75% του μισθού τους. Το δημόσιο θα κάνει τα νέα οργανογράμματα των υπηρεσιών και θα εντάξει μεγάλο ποσοστό των υπαλλήλων αυτών σε νέες θέσεις. Όσοι δεν ενταχθούν σε νέα θέση θα απολύονται.

Ποιοι είναι οι υπάλληλοι που θα μπουν στις λίστες;

Με βάση το προφίλ που έχει συντάξει το υπουργείο σε διαθεσιμότητα μπαίνουν υπάλληλοι που είναι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, διοικητικών καθηκόντων, που έχουν προσληφθεί εκτός διαγωνισμού ΑΣΕΠ και υπηρετούν με συμβάσεις αορίστους χρόνου ιδιωτικού δικαίου.

Αυτοί οι υπάλληλοι δεν θα απολυθούν. Θα μπουν σε διαθεσιμότητα, ωστόσο υψηλόβαθμα στελέχη τονίζουν ότι το δημόσιο ως συνήθως κινείται αργά. Δεν έχουν διευκρινιστεί τα κριτήρια των μετακινήσεων, της επιλογής των προσώπων κλπ.

Κάπως έτσι η αξιοποίηση των υπαλλήλων που θα μπουν σε διαθεσιμότητα θα είναι χρονοβόρα με αποτέλεσμα να κινδυνεύουν λόγω λήξης του 12μηνου.

Στην περίπτωση που ο υπάλληλος 12 μήνες μετά την ένταξή του στην διαθεσιμότητα δεν έχει ενταχθεί σε νέα θέση απολύεται όπως προβλέπει ο νέος νόμος.

Έτσι ίσως υπάρξουν πολλοί υπάλληλοι που θα βρεθούν χωρίς δουλειά ... από ατύχημα.

Παράλληλα έχει ξεσπάσει και πόλεμος μεταξύ υπουργείου και συνδικαλιστών και δημάρχων με τους δεύτερους να αρνούνται να καταρτίσουν τις λίστες.

Το υπουργείο λέει απ' την πλευρά του ότι θα μπορέσει το ίδιο βάσει απογραφής να καταρτίσει λίστες, ωστόσο σε αυτές θα ενταχθούν πολλοί περισσότεροι με αποτέλεσμα ένα χρόνο μετά να είναι πολλοί περισσότεροι εκείνοι που θα κινδυνεύουν με απόλυση.
Επίσης Με κατεπείγουσα εγκύκλιό του, ο γγ του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης, Δημήτρης Στεφάνου καλεί τις υπηρεσίες διοικητικού του δημοσίου τομέα να ενημερώσουν, εντός πέντε ημερών, αν έχει ολοκληρωθεί η σύσταση των νέων πειθαρχικών συμβουλίων.

Σημειώνεται ότι, κανονικά, η διαδικασία σύστασης των νέων πειθαρχικών συμβουλίων, στα οποία δεν θα μετέχουν πλέον συνδικαλιστικοί εκπρόσωποι, σύμφωνα με το νόμο 4057/2012, του Δ. Ρέππα, θα έπρεπε να είχε ολοκληρωθεί έως τις 15 Ιουνίου του 2012. Όπως αναφέρεται στην εγκύκλιο, «αν δεν έχει ήδη γίνει η σύσταση των πειθαρχικών συμβουλίων, παρακαλούμε όπως άμεσα προχωρήσετε σε αυτή». Τονίζεται δε, ότι «οι αρμόδιες υπηρεσίες παρακαλούνται όπως άμεσα ανταποκριθούν στα αιτήματα της παρούσας εγκυκλίου, καθότι τα ζητήματα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Πειθαρχικού Δικαίου είναι από τα σημαντικότερα τμήματα του Υπαλληλικού Κώδικα, διότι συνδέονται άμεσα με την προώθηση της χρηστής διακυβέρνησης, της διαφάνειας, της αξιοκρατίας και γενικότερα με την εύρυθμη λειτουργία της δημόσιας διοίκησης».

Στην εγκύκλιο σημειώνεται ότι «μέχρι τη συγκρότηση, δηλαδή την έκδοση απόφασης ορισμού των μελών των πειθαρχικών συμβουλίων κατά τα οριζόμενα στον ν. 4057/2012, εξακολουθούν να ασκούν τις πειθαρχικές αρμοδιότητες του ως άνω νόμου, τα υπηρεσιακά συμβούλια του ν. 3528/2007. Οι υποθέσεις που εκκρεμούν στα υφιστάμενα υπηρεσιακά- πειθαρχικά συμβούλια, διαβιβάζονται στα πειθαρχικά συμβούλια του νέου νόμου, το αργότερο μέσα σε ένα μήνα από τη συγκρότησή τους».


-
Επισυναπτόμενα Αρχεία
-->

0 Σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

 
Design by Free WordPress Themes | Διαβάστε την Πολιτική Απορρήτου - Google | Press Release Distribution