Τετάρτη, 13 Ιουλίου 2011

Νέες παρακρατήσεις φόρων σε μισθούς και συντάξειςΓερό ψαλίδι σε μισθούς και συντάξεις φέρνει η νέα παρακράτηση φόρου που εφαρμόζεται από την 1η Ιουλίου, σύμφωνα με την επείγουσα εγκύκλιο του υπουργείου Οικονομικών.

Έτσι, οι μισθωτοί του ιδιωτικού τομέα που έχουν 14 μισθούς το χρόνο θα διαπιστώσουν μείωση του μισθού τους κατά 28 ευρώ αν είναι άγαμοι ή παντρεμένοι χωρίς παιδιά και έως 38 ευρώ αν είναι παντρεμένοι με δύο παιδιά.

Οι μισθωτοί του Δημοσίου και όλοι οι συνταξιούχοι που παίρνουν πλέον 12 μισθούς και συντάξεις αντίστοιχα θα έχουν ακόμη μεγαλύτερη μείωση, η οποία ξεκινά από τα 32,8 ευρώ για άγαμους ή παντρεμένους χωρίς παιδιά και φθάνει τα 44,3 ευρώ για παντρεμένους με δύο παιδιά.

Οι μειώσεις θα προκύψουν για τη μισθοδοσία Ιουλίου ενώ όσα λογιστήρια δεν προλάβουν να αλλάξουν την παρακράτηση φόρου θα το κάνουν τον Αύγουστο, υπολογίζοντας όμως και την παρακράτηση του Ιουλίου.

Το αφορολόγητο ποσό των 8.000 ευρώ προκειμένου για τον υπολογισμού του φόρου αυξάνεται ως εξής:

Κατά 2.000 ευρώ αν ο φορολογούμενος έχει ένα παιδί, κατά 4.000 ευρώ αν έχει δύο παιδιά και κατά 12.500 ευρώ αν έχει τρία παιδιά. Το ποσό των 12.500 ευρώ, προσαυξάνεται κατά δύο χιλιάδες πεντακόσια 2.500 ευρώ, για κάθε παιδί πέραν του τρίτου.

Για τους νέους ηλικίας έως και τριάντα ετών, τους συνταξιούχους άνω των εξήντα πέντε ετών, τα άτομα με ειδικές ανάγκες και τους συνταξιούχους ανεξαρτήτως ηλικίας που τους βαρύνουν παιδιά με ειδικές ανάγκες, το αφορολόγητο ποσό του πρώτου κλιμακίου παραμένει στα 12.000 ευρώ.

Στους μισθωτούς-συνταξιούχους για τους οποίους το άθροισμα δώρων Χριστουγέννων, Πάσχα και επιδόματος αδείας δεν ισοδυναμεί πλέον με δύο μισθούς ή συντάξεις, ο υπολογισμός του συνολικού ετήσιου καθαρού εισοδήματος θα γίνεται με πολλαπλασιασμό του καθαρού μηνιαίου ποσού του μισθού ή της σύνταξης επί 12 μηνιαίους μισθούς. Στους υπόλοιπους μισθωτούς - συνταξιούχους  ο υπολογισμός του συνολικού ετήσιου καθαρού εισοδήματος θα γίνεται με πολλαπλασιασμό του καθαρού μηνιαίου ποσού του μισθού ή της σύνταξης επί 14 μηνιαίους μισθούς.

Παραδείγματα:

α) Έστω ότι άγαμος μισθωτός του Δημοσίου (που δεν υπάγεται στις περιπτώσεις εκείνες για τις οποίες προβλέπεται αφορολόγητο ποσό 12.000 ευρώ) λαμβάνει για παράδειγμα καθαρές μηνιαίες αποδοχές 1.850 ευρώ (σταθερές για κάθε μήνα του έτους) και καθαρό δώρο Χριστουγέννων 450 ευρώ.

Ετήσιο καθαρό εισόδημα: 12*1.850=22.200 ευρώ

Ετήσιος φόρος κλίμακας: 2.612 ευρώ

Μείωση φόρου λόγω παρακράτησης: 2.612*1,5%=39,18 ευρώ

Φόρος που πρέπει να παρακρατείται κάθε μήνα:2.612-39,18=2.572,82/12=214,40 ευρώ

Φόρος που πρέπει να παρακρατηθεί κατά την καταβολή του δώρου Χριστουγέννων:214,40*(450/1,850)=52,15 ευρώ

β) Έστω ότι άγαμος μισθωτός του ιδιωτικού τομέα (που δεν υπάγεται στις περιπτώσεις εκείνες για τις οποίες προβλέπεται αφορολόγητο ποσό 12.000 ευρώ και για τον οποίο το άθροισμα δώρων Χριστουγέννων, Πάσχα και επιδόματος αδείας ισοδυναμεί με δύο μισθούς) λαμβάνει για παράδειγμα καθαρές μηνιαίες αποδοχές 1.850 ευρώ (σταθερές για κάθε μήνα του έτους).

Ετήσιο καθαρό εισόδημα: 14*1.850=25.900 ευρώ

Ετήσιος φόρος κλίμακας: 3.574 ευρώ

Μείωση φόρου λόγω παρακράτησης: 3.574*1,5%=53,61 ευρώ

Φόρος που πρέπει να παρακρατείται κάθε μήνα: 3.574- 53,61=3.520,39/14=251,46 ευρώ

Φόρος που πρέπει να παρακρατηθεί κατά την καταβολή του δώρου Χριστουγέννων: 3.520,39/14=251,46 ευρώ.

Star

0 Σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

 
Design by Free WordPress Themes | Διαβάστε την Πολιτική Απορρήτου - Google | Press Release Distribution